Laková fólie

Laková technologie

Leptané desky

Lisovací nástroj

Loud cut (hlasité říznutí)