Zajímavosti

Nacházíte se zde: Zajímavosti

Chtěli byste vědět více o gramofonových deskách? Tady naleznete pár zajímavostí, video z výroby desek v GZ a doporučení pro manipulaci, skladování a čištění desek.

Video o výrobě vinylové desky
Zajímavá čísla o vinylových deskách


Standardní vinylová LP deska o velikosti 30 cm má obvykle hmotnost 120 až 150 gramů, tzv. těžké desky váží 180–220 gramů. Lisovací cyklus pro výrobu jedné standardní desky trvá přibližně 20-30 sekund, při výrobě těžké desky může trvat déle. Na koláček vinylové hmoty a dokonale vysušené etikety působí v lisu tlak 100- 150 tun při teplotě 160 °C. LP vyrobené na 33&1/3 otáček typicky nese 18-22 minut záznamu na jedné straně. Pro 20minutovou stranu platí, že spirálová drážka je dlouhá 427 metrů dlouhá a tvoří ji 667 závitů. Na 1 cm2 plochy připadá 2,23 sekundy záznamu.


 

Základní šířka drážky bývá 0,04-0,08 mm (40-80 µm). Řízneme-li sinusový referenční tón odpovídající plné „hlasitosti“ 0 dB na fyzický nosič, vidíme pod mikroskopem výchylku 0,0225 mm (22,5 µm). Při záznamu provede řezací nůž 1000 kmitů za sekundu, přičemž je vystaven zrychlení 90 G! Pro srovnání: působením takového zrychlení v jednom směru po dobu jedné sekundy by předmět dosáhl rychlosti 2,6 machu! Kosmonauti při startu nebo přistávání raket musí přetrpět zrychlení okolo „pouhých“ 6 G.
 


  

Slabým signálům, které mají oproti plné hlasitosti stokrát (-40dB) až třistakrát (-50 dB) nižší úroveň, ale jsou nedílnou součástí zapsaného zvuku, odpovídají výchylky úměrně menší – 0,000225 mm až 0,000075 mm, tedy 225 nebo dokonce jen 75 nm. To jsou hodnoty výrazně menší než vlnová délka viditelného světla, a přesto musí být i tak nepatrné podrobnosti přeneseny celým výrobním procesem až na hotové desky.

Můžeme tedy směle říci, že výroba vinylových desek je jednou z nejpřesnějších hromadných výrob vůbec.


GZ doporučuje

Péče o gramofonové desky

Níže uvádíme krátký seznam tipů a doporučení, které je vhodné dodržovat při používání a skladování vašich vinylových desek. Nepochybně najdete na internetu mnohem více informací a často i zajímavějších, ale pokud se budete řídit těmito jednoduchými doporučeními, desky vám budou dělat radost celý život.

Balení:

 • Na trhu je k dispozici velké množství různých typů vnitřních sáčků, které slouží jako primární ochrana gramofonových desek. Mohou být vyrobeny z papíru, plastu nebo jejich kombinací. Jako nejvhodnější se pro vinylové desky ukázaly být vnitřní sáčky typu poly-lined, což je kombinace venkovního papírového sáčku s plastovou ochranou uvnitř, a také sáčky s vnitřním laminováním. Tyto typy zabraňují vniknutí prachu do sáčku a udržují desku chráněnou.
 • GZ PREMIUM INNER SLEEVE = vnitřní laminování pomáhá chránit vaše desky před poškrábáním. 

Manipulace:

 • Nikdy se nedotýkejte povrchu desek, a zejména jejich nejcitlivějších částí – drážek. Vždy s deskami manipulujte za hrany. A ujistěte se, že máte čisté ruce!
 • Vždy uchovávejte své desky v obalech, když je neposloucháte.
 • Nejdůležitější je chránit desky před prachem!
 • Pořiďte si kvalitní gramofon a slušnou přenosku s dobrým hrotem. Kontrolujte pravidelně hrot nebo jej po větším počtu přehraných desek vyměňujte. Přehrávání desek na nekvalitním gramofonu nebo poškozeným hrotem může desky poničit.

Skladování:

 • Uchovávejte vinylové desky na suchém místě.
 • Skladujte desky v obalech nastojato. Nikdy nepokládejte desky naležato a neskládejte je na sebe. Může to po určité době vést k jejich pokroucení.
 • Neskládejte desky do police příliš na těsno – ujistěte se, že mezi nimi zůstává vždy trochu místa.
 • Nenechávejte vinylové desky na přímém slunečním světle, ani blízko zdrojů tepla.
 • Vždy používejte plastové obaly přímo určené k uchovávání vinylových desek.

Čištění:

 • Udržujte své gramofonové desky čisté! K čištění vždy používejte měkký hadřík bez žmolků nebo kartáček s uhlíkovým vláknem, případně sametem.
 • Během přehrávání desek doporučujeme mít kryt gramofonu zavřený, aby se minimalizovalo riziko ukládání prachu na povrchu desky. Někteří lidé věří, že zavřený kryt může zhoršovat kvalitu zvuku při poslechu, jiní tvrdí, že naopak zabraňuje přenosu vibrací z prostoru. Vyzkoušejte si, co je ve vašem případě vhodnější.
 • Vaše tričko není vhodný čisticí prostředek!
 • Udržujte podložku talíře čistou.
 • Pravidelně kontrolujte a čistěte snímací hrot.
 • Používáte-li tzv. pračku desek, snažte se nenamočit etiketu - vlhkost může časem způsobit odlepení.