Zpracování lakových fólií

Nacházíte se zde: Výroba > Galvanoplastika > Zpracování lakových fólií

S přechodem od šelakových desek k deskám vinylovým se od padesátých let minulého století začaly matrice pro lisování gramofonových desek vyrábět technologií zaměřenou na zpracování tzv. lakových fólií. Jsou to hliníkové kotouče pokryté vrstvou nitrocelulózového laku, do které se řežou zvukové drážky (více v sekci Mástering). Do poloviny osmdesátých let minulého století, kdy se objevila novější technologie DMM, to byla jediná dostupná profesionální technologie a s určitými vylepšeními se používá dodnes.

GZ Media akceptuje jako podklady pro výrobu vinylových desek jak říznuté lakové fólie dodané zákazníkem, tak i další produkty galvanoplastického výrobního procesu – niklové otce, matky i neopracované matrice. Nicméně při posuzování reklamací neponese GZ odpovědnost za vady přítomné již na dodaných podkladech. Stav a kvalita takovýchto podkladů ve velké míře ovlivní kvalitu vylisovaných desek a toto bude bráno v potaz při řešení případných reklamací.

Stříbření lakových fólií

Po vytvoření záznamu (zvukových drážek) na lakové fólii v másteringovém studiu je nutné předat říznutou fólii co nejdříve k dalšímu zpracování, aby nedošlo k úbytku vyšších frekvencí a prokopírování drážek způsobenému vlastnostmi lakové vrstvy a vlivem okolního prostředí. Pro následné galvanoplastické kopírování je nutné, aby povrch s drážkami byl elektricky vodivý a mohl tak tvořit katodu. Laková fólie se proto ve speciálním boxu důkladně opláchne demineralizovanou vodou, odmastí, chemicky aktivuje a nastříká roztokem dusičnanu stříbrného, který zreaguje s aktivovaným povrchem fólie a vytvoří tenkou vodivou vrstvu stříbra. Po důkladném opláchnutí mohou být zahájeny další procesy. V drtivé většině případů se jedná o trojnásobné galvanoplastické kopírování.

Výroba otce (originálu)

Postříbřená laková fólie se zavěsí jako katoda do galvanoplastické lázně, kterou tvoří roztok niklových solí a dalších přísad. Elektrický proud procházející od niklové anody ke katodě způsobí, že na postříbřené lakové fólii postupně naroste potřebná vrstva kovového niklu. Tento proces probíhá ve dvou fázích, nejdříve tzv. zaniklování při nižším proudu pro pozvolné vytvoření prvotní vrstvy niklu na stříbře a poté vlastní niklování až na požadovanou tloušťku. Mechanickým oddělením narostlé niklové vrstvy od lakové fólie získáme zrcadlový obraz (negativ) záznamu nazývaný „otec“ nebo také „originál“. Z jedné lakové fólie se obvykle vyrábí pouze jeden otec, neboť při oddělování niklové vrstvy od lakové fólie se oddělí i vrstvička stříbra a může dojít k poškození drážek záznamu na lakové fólii, která již pak není použitelná pro výrobu dalšího otce. Niklový otec pak slouží pro výrobu dalších nástrojů.

Výroba matky (pozitivu)

Dalším galvanoplastickým procesem vzniká tzv. „matka“ neboli „pozitiv“. Niklový otec se po očištění, odstříbření a pasivaci zavěsí jako katoda do další niklovací lázně, jejíž složení se v některých parametrech liší od té předchozí. Průchodem elektrického proudu dojde k vytvoření druhé niklové vrstvy, která je zrcadlovým obrazem otce. Po mechanickém oddělení od otce získáváme kopii (pozitiv) původního záznamu na lakové fólii. Matka tedy replikuje zvukové drážky, a to umožňuje poslechovou i vizuální kontrolu, jestli dosavadní procesy proběhly správně. Z jednoho otce je možné takovým způsobem získat několik niklových matek.

Když je matka v pořádku, vygravíruje se do prostoru mezi výjezdové drážky matriční číslo, které je základním identifikačním údajem pro správné přiřazení jednotlivých stran desek k sobě a k etiketám, ale také pro evidenci ve skladu a databázi. Na přání zákazníka lze vygravírovat i další údaje např. katalogové číslo, název vydavatelství apod. Gravírování se následným galvanoplastickým procesem přenese spolu se zvukovými drážkami na lisovací matrici a tedy i na všechny vylisované desky.

Výroba matrice

Niklová matka s provedeným gravírováním se po důkladném opláchnutí, odmaštění a pasivaci zavěsí jako katoda do třetí galvanoplastické lázně s roztokem niklových solí a dalších přísad, opět s lehce odlišnými parametry. Průchodem elektrického proudu se na matce postupně vyloučí potřebná vrstva kovového niklu. Mechanickým oddělením narostlé niklové vrstvy od matky získáme další zrcadlový obraz (negativ) záznamu, tedy nyní již neopracovanou lisovací matrici. Ta dokáže vylisovat mezi 500 až 1000 vinylových desek. Z jedné niklové matky je možné získat několik lisovacích matric, a to i opakovaně po několika letech, což je výhodné jak pro větší náklady, tak i pro reedice.


Galerie

 • 01_Lacquer silvering_Stříbření lakové fólie
 • 02_Silvered lacquer washing_Umývání postříbřené lakové fólie
 • 03_Silvered lacquer_Postříbřená laková fólie
 • 04_Lacquer electroforming_Galvanoplastika u lakové technologie
 • 05_Lacquer-father separation_Oddělování otce od lakové fólie
 • 06_Nickel negative of the lacquer called the father_Niklový negativ lakové fólie zvaný otec
 • 07_Electroforming baths for lacquer technology_Galvanoplstické lázně pro lakovou technologii
 • 08_Playback of mother plate_Kontrolní přehrání matky
 • 09_Mother engraving_Gravírování matky
 • 10_Mother engraving detail_Detail gravírování matky
 • 11_Just finished electroforming of stampers_Ukončená výroba lisovacích nástrojů
 • 12_Drying of metal parts_Sušení lisovacích nástrojů
Fotogalerie