Příprava matric

Nacházíte se zde: Výroba > Galvanoplastika > Příprava matric

Neopracovaná lisovací matrice, kterou získáme jako výsledný produkt galvanoplastického procesu DMM technologie i lakové technologie, stále ještě není připravena pro lisování. Čeká ji mechanické opracování do finální podoby vhodné pro lisování a přizpůsobení daným lisovacím formám.

Broušení

Zadní strana lisovací matrice musí být absolutně rovná a hladká, aby se případné nerovnosti a drobné částečky při lisování neprokopírovaly do povrchu vinylových desek. Proto se matrice vloží do speciálního zařízení s otočným kotoučem zadní stranou vzhůru a pomocí smirkových brusných papírů různé zrnitosti od hrubšího po nejjemnější se zadní strana matrice zbrousí a vyleští. Pro ochranu lícové strany matrice slouží měkká sametová podložka.
 
 

Vycentrování

Vinylové desky by měly při přehrávání vykazovat co nejmenší excentricitu, tedy fyzický střed desky by měl být zároveň i přesným středem spirály zvukové drážky. Je proto nutné, aby prostřižení středového otvoru lisovací matrice bylo naprosto přesné. Obsluha centrovacího zařízení magneticky upne matrici na středový talíř se stavěcími šrouby, otáčí matricí a sleduje na obrazovce mikroskopem zvětšenou centrovací drážku matrice. Během otáčení matrice koriguje její pozici ve stroji pomocí šroubů tak, aby se centrovací drážka během otáčení udržela v daném tolerančním poli. Jakmile je matrice ve správné pozici, vytvoří stroj uprostřed lisovací matrice středový otvor předepsaného rozměru.

Ořezání

Okraje matrice je nutné oříznout na průměr potřebný pro konečné tvarování, které se pro různé rozměry desek liší. Matrice se proto upevní na otočný kotouč do ořezávacího stroje a ten provede podle rozměru desek ořezání na rozměry 320 mm, 265 mm nebo 192 mm. Ostré hrany matrice se po ořezání kruhovými nůžkami ještě dodatečně zabrousí.
 
 

Tvarování

Aby bylo možné matrici pevně upnout na lisovací formu a matrice držela v lisu po celou dobu lisování, provádí se na speciálním stroji tvarování okrajů matrice na jejím obvodu a u středového otvoru. Tomuto účelu uzpůsobený lis tlakem vytvaruje požadované okraje a matrice je tak připravena pro vlastní lisování.
Galerie

  • 01_Device for label area brushing_Zařízení pro broušení středu matric
  • 02_Label area brushing_Broušení středu matric
  • 03_Polishing the back side of the stamper_Leštění zadní strany matrice
  • 04_Stamper centering_Centrování matrice
  • 05_Stamper trimming_Ořezávání matrice
  • 06_Stamper forming_Tvarování matrice
  • 07_Installing the 7inch stamper into the forming press_Příprava matrice pro tvarování
  • 08_Final stamper ready for pressing_Matrice připravená pro lisování
Fotogalerie