Nový systém másteringu

Nacházíte se zde: Výroba > Mástering > Nový systém másteringu

Nový systém másteringu, nazvaný “Vinyl Visual Mastering” (VVM), je komplexním integrovaným systémem určeným pro první část výroby vinylových desek. Skládá se z přípravného procesu (pre-másteringu), ve kterém se zvuková data přizpůsobují pro vinylové médium, a ze samotného procesu řezání do fyzického nosiče s použitím DMM nebo lakové technologie. VVM byl několik let vyvíjen týmem inženýrů a techniků GZ s mnohaletými zkušenostmi a odbornými znalostmi z fyziky, matematiky, elektroniky, programování a výrobních technologií.

Systém VVM je přímo propojen se záznamovými stroji (tzv. řezačkami) značky Neumann. Jejich funkčnost byla rozšířena o nové schopnosti a některé starší části byly kompletně nahrazeny nově vyvinutými softwarovými algoritmy. Celý řezací proces je nyní řízen z počítače, všechny důležité parametry a stav řezačky se zobrazují v uživatelsky přehledném grafickém rozhraní a ukládají se pro následné vyhodnocení, takže se operátor může věnovat hudbě.

Základní princip

Princip fungování softwaru lze zjednodušeně vysvětlit porovnáním rozdílu mezi fotografováním na klasický film a moderními digitálními fotoaparáty. Před stisknutím spouště klasického fotoaparátu musíte obvykle nastavit několik často navzájem protichůdných parametrů (clonu, rychlost uzávěrky, citlivost, zaostření apod.). Pokud jsou nastaveny správně, výsledkem je pěkná, ostrá fotografie. V případě nesprávného nastavení některého parametru bývá snímek rozmazaný, tmavý nebo přeexponovaný. Při fotografování na klasický kinofilm se výsledek ukáže až po vyvolání filmu a prohlédnutí fotografií. U digitálního automatického fotoaparátu je ale jeho elektronika schopná vyhodnotit scénu podle zvoleného nastavení a ukázat výsledek na displeji. Před stiskem spouště nás může varovat, že výsledek nebude dobrý. Můžeme tedy parametry přenastavit.

Nový systém másteringu VVM využívá podobný princip. Ještě ve fázi přípravy zvukových podkladů se provádí počítačová analýza nahrávek a v paměti počítače se vytváří simulovaná virtuální drážka stejným způsobem, jak to potom bude probíhat při řezání. Známe tak předem, kolik je při zvolených parametrech potřeba místa pro drážky. Software také sám označí problémová místa, která nelze na desku zaznamenat bez dalších úprav a mohou být zkreslena při řezání, nebo je nebude možné věrně reprodukovat na určitých typech gramofonů. Aplikace operátorovi umožní původní signál citlivě zkorigovat, a to jen problémové frekvence nebo špičky signálu, které mohou způsobovat zkreslení.

Oddělená příprava a řezání

Specialisté premásteringu pracující v akusticky oddělených studiích GZ pečlivě a beze spěchu kontrolují a analyzují dodané audio soubory a provádějí počítačové simulace řezání s několika variantami nastavení, aby nalezli optimální parametry pro každou stranu, ideálně bez velkých zásahů a úprav dodaných podkladů. Záměrem je používat pouze ty nezbytné korekce (úpravy úrovní, ekvalizace - i s filtry s lineární fází, kompresory, limitery, eliptické ekvalizéry), které pomohou lepšímu říznutí drážek, sníží riziko zkreslení a dovolí ten nejlepší přepis co nejširšího spektra slyšitelných frekvencí.

 

Naše řezačky používají tzv. drážkový procesor. Jedná se o nové, softwarové řízení rozestupů drážek, které umí šetřit místo na desce efektivněji než původní elektronika jakýchkoli lakových řezaček nebo novější přídavné hardwarové moduly, dokonce i než ostatní DMM řezačky jinde ve světě. Dovoluje nám to říznout delší nahrávky bez nutnosti snižovat jejich záznamovou úroveň (hlasitost).

Další výhodou VVM je lepší kontrola kvality celého řezacího procesu, rychlejší a efektivnější systém práce a zaznamenávání všech řezacích parametrů v databázi. Proto je řezání lehce zopakovatelný proces, např. v případě poškození říznutých nosičů při další výrobě nebo v případě reedic, kde je často požadována perfektní replika původního vydání. Také můžeme porovnávat původní dodané audio s nahrávkami ze zpětnovazebních cívek řezací hlavy, z nahrávek říznutých DMM nosičů nebo lakových fólií nebo ze vzorků výroby gramofonových desek. Po automatické, případně manuální synchronizaci lze díky odečtení signálů slyšet jakékoli odchylky nahrávky od originálu a ty přehledně zobrazit po spuštění tzv. rozdílové analýzy.

Klíčové části systému

 • Přímá obousměrná komunikace mezi počítačem a řezačkou.
 • Vysoce kvalitní nedestruktivní zpracování signálů unikátními algoritmy. Původní audio data zůstávají nezměněna pro pozdější využití.
 • Samostatné nastavení parametrů jen pro určité, vybrané části nahrávky.
 • Měřící modul VVM - geometrické, fyzikální, dynamické a zátěžové měření v časové nebo frekvenční oblasti.
 • Simulátor řezání – velmi přesně simulované virtuální řezání, které nalezne kritická místa dodaného audia ještě před samotným řezáním.
 • Drážkový procesor – řídí rozestupy drážek, šířku drážky a předupravuje audio signály, aby kompenzoval možná zkreslení při řezání a přehrávání. Každé říznutí může mít jinou strategii řízení drážek.
 • Rozdílová zvuková i vizuální analýza může přehrát nebo zobrazit odchylky mezi původním audiem a upraveným, zpětnovazebním nebo nahraným signálem.
 • Matematický model řezacího nože a drážky – software vypočítá virtuální drážku založenou na geometrických rozměrech konkrétního řezacího nože a může ji graficky porovnat s reálnou drážkou nafocenou z mikroskopu.

Signálová cesta

1. Digitální zdroje

Nový systém másteringu umí pracovat s nejběžnějšími digitálními formáty (WAV, AIFF, FLAC, APE, DDP, CD-Audio disky, CUE/BIN obrazy atd.) a používat soubory se vzorkovací frekvencí až 192 kHz a až 32-bitovým rozlišením.

Všechny procesy při zpracování audia provádí přímo software systému VVM.
Nepoužíváme žádné externí hardwarové moduly, pluginy, zpožďovačky ani konvertory vzorkovacích frekvencí.
Pouze jeden stereo signál je nutný pro samotné řezání, není nutné posílat audio signál pro řízení drážek a zpožděný audio signál pro záznam.

Vysoce kvalitní převodníky zvuku PrismSound Orpheus na všech řezačkách.

2. Analogové pásky

Původní proces řezání fy Neumann s dvěma analogovými signálovými cestami a magnetofonem Telefunken M15A. Jedná se o starší metodu s plně analogovým zpracováním zvuku bez zpožďovací linky a bez AD/DA konverze.

Je také možné zkombinovat obě metody: zdigitalizovat dodané pásky, provést simulaci řezání v novém másteringovém softwaru, najít optimální parametry a tyto následně nastavit na másteringovém stole Neumann a použít pro plně analogový přepis z pásku.
Galerie

 • 01_New Vinyl Visual Mastering software_Nový software pro mastering vinylu
 • 02_Cutting stylus simulation and virtual groove measurement_Simulace záznamového nože a měření virtu
 • 03_Warped vinyl record analysis_Analýza pokroucené desky
 • 04_Vinyl record surface noise analysis_Analýza povrchového šumu desky
 • 05_Analysis of simulated cut with values explained_Analýza simulovaného řezání s vysvětlením hodnot
 • 06_Analysis of problematic sibilants_Analýza problémových sykavek
 • 07_Modified Neumann mastering console_Modifikovaný přepisový stůl Neumann
 • 08_VVM-development-team_Vyvojovy-tym-VVM
Fotogalerie