Mástering

Nacházíte se zde: Výroba > Mástering

Pojmem „mástering“ označujeme v GZ kontrolu dodaných zvukových podkladů, případné provedení úprav těchto podkladů do takové podoby, aby byly vhodné pro řezání a bezproblémovou výrobu vinylové desky a také všechny další kroky nutné pro přepis připraveného podkladu na fyzický nosič říznutím zvukové drážky DMM technologií, nebo ve speciálních případech technologií lakovou.

Audio nahrávky dodané do GZ jako podklady pro výrobu považujeme za umělecky dokončené a připravené pro výrobu vinylových desek a jejich dynamiku a frekvenční spektrum za zákazníkem schválené. Očekáváme, že zákazník chce vyrobit desky s takovým zvukem, jaký mají dodané podklady. Naším cílem je proto dosáhnout co nejvěrnějšího převedení zvuku dodaných podkladů na vinylové desky prostřednictvím dostupných technologií.

Pokud zákazník nemá speciální požadavky, provádíme pouze takové citlivé korekce a úpravy dodaných podkladů, které jsou nezbytné vzhledem ke specifickým vlastnostem a parametrům mechanického záznamu nebo jsou vhodné pro snížení rizika zkreslení a úspěšný přepis co nejširšího rozsahu slyšitelných frekvencí.DMM technologie

DMM technologie

Direct Metal Mastering, zkráceně DMM, je nejmladší z technologií používaných při výrobě gramofonových desek. V první polovině 80. let minulého století ji uvedly na trh firmy Teldec a Neumann. Od roku 2010 je v GZ technologie řezání do mědi dále vyvíjena a zdokonalována. GZ je jediným pracovištěm na světě, které v nepřetržitém provozu komerčně využívá 4 modernizované DMM záznamové stroje. Drážka se řeže diamantovým nožem do měděné vrstvy galvanicky nanesené na plechu z nemagnetické oceli. Lisovací matrice se pak vyrábí přímo, jediným galvanoplastickým procesem z měděného nosiče. Výhodou je věrnější přenos vysokých kmitočtů, menší šum, minimální přeslechy mezi sousedními závity drážky a efektivnější využití plochy na desce, což umožňuje zaznamenat i delší nahrávky. DMM technologie je vhodná jak pro standardní LP desky, tak i pro vysoce kvalitní audiofilské 45rpm nahrávky.

More

Laková technologie

Laková technologie

Tradiční technologie mechanického záznamu používaná od 50. let minulého století. Drážka se řeže vyhřívaným safírovým nožem do tzv. lakové fólie, což je hliníkový plech s nanesenou vrstvou nitrocelulozového laku. Následná výroba lisovacích nástrojů obvykle vyžaduje trojnásobné galvanoplastické kopírování, což je složitější a dražší. Drážka na lakové folii je velmi zranitelná, a proto se doporučuje zpracovat lakové fólie co nejdříve po řezání. Laková technologie dovoluje řezat širší drážky a větší hloubkové výchylky, ale za cenu větší spotřeby místa na desce, což snižuje dostupnou hrací dobu a u delších nahrávek omezuje záznamové úrovně, tedy i celkovou hlasitost. Nevýhodou je také větší šum, přeslechy mezi sousedními drážkami a horší přenos vysokých kmitočtů zejména u středu desky. Výhodou je možnost o něco vyšší záznamové úrovně u kratších titulů díky měkčí lakové vrstvě. Může to být vhodné např. pro DJ a taneční maxi-singly.

More

Nový systém másteringu

Nový systém másteringu

Technologie mechanického záznamu byly během svého vývoje optimalizovány pro záznam lidského hlasu a akustických hudebních nástrojů. S vývojem dalších hudebních žánrů a vznikem elektronicky a digitálně zpracovávané a vytvářené hudby se stále více objevovaly nahrávky, pro které bylo stanovení nejvhodnějších přepisových parametrů běžnými postupy obtížné a zdlouhavé.

Inženýři a technici GZ proto vyvinuli světově unikátní software pro analýzu audio nahrávek a simulaci řezání pomocí virtuálních drážek v paměti počítače. V akusticky oddělených studiích tak mohou naši specialisté pečlivě a beze spěchu připravovat audio data a nastavovat optimální parametry pro záznam, zatímco se jiní operátoři v přepisových studiích plně věnují záznamovým strojům, které řídí pomocí stejného softwaru.

Pro řezání používáme přednostně technologii DMM, ale existují i nahrávky, které je výhodnější zpracovat technologií lakovou. Náš nový software na tyto případy dokáže upozornit.

More


Galerie

  • 01_DMM studio 1_DMM studio 1
  • 02_DMM cutting lathe - front view_DMM záznamový stroj - čelní pohled
  • 03_DMM cutting lathe - side view_DMM záznamový stroj - boční pohled
  • 04_DMM plate being cut_DMM nosič při řezání
  • 05_Lacquer cutting lathe VMS-70_Lakový záznamový stroj VMS-70
  • 06_Lacquer after cutting by SX-74 head_Řiznutá laková fólie a záznamová hlava SX-74
  • 07_New Vinyl Visual Mastering software_Nový software pro mastering vinylu
  • 08_Warped vinyl record analysis_Analýza pokroucené desky
Fotogalerie