Galvanoplastika

Nacházíte se zde: Výroba > Galvanoplastika

Proces výroby lisovací matrice probíhá v několika krocích, a to buď novější technologií DMM, anebo starší technologií zpracovávající lakové fólie. Na výstupu obou technologií je lisovací matrice, která se opracuje a připraví pro lisování.


Zpracování DMM nosičů

Zpracování DMM nosičů

V roce 1985 zavedla GZ technologii DMM (Direct Metal Mastering) německé firmy Teldec, a to včetně výroby prázdných měděných nosičů, což jsou ocelové kotouče s galvanicky nanesenou vrstvou mědi. Výhodou vlastní výroby měděných nosičů je možnost kontroly jejich kvality a přizpůsobení požadavkům výrobního procesu. Po zaznamenání zvukových drážek do měděné vrstvy nosiče (viz. stránka Mástering) a vygravírování identifikačních informací se měděný nosič se záznamem ponoří jako katoda do galvanoplastické lázně. Elektrický proud procházející od niklové anody ke katodě způsobí, že se na měděném nosiči postupně vyloučí potřebná vrstva niklu, jejíž oddělením získáme zrcadlový obraz záznamu, tedy přímo lisovací matrici. K výrobě každé jednotlivé lisovací matrice DMM technologii stačí pouze jedno galvanoplastické kopírování, což umožňuje velmi věrnou reprodukci zvukových drážek. Z jednoho měděného nosiče je možné vyrobit několik lisovacích matric.

More

Zpracování lakových fólií

Zpracování lakových fólií

Tradiční technologie výroby lisovacích nástrojů z lakových fólií obvykle vyžaduje trojnásobné galvanoplastické kopírování, což je složitější a dražší. Laková fólie se záznamem se postříbří a ponoří jako katoda do galvanoplastické lázně. Průchodem elektrického proudu od niklové anody ke katodě se na povrchu fólie vytvoří oddělitelná niklová vrstva se zrcadlovým obrazem záznamu nazývaná otec. Dalším galvanoplastickým kopírováním vzniká z otce druhá niklová vrstva, tzv. matka, která je pozitivem a nese zvukové drážky. Lze ji proto přehrát na gramofonu a zkontrolovat tak poslechem kvalitu galvanoplastických procesů. Při třetím kopírování se z matky vyrábí niklová lisovací matrice. Otce i matku je možné použít pro výrobu dalších nástrojů opakovaně, ale laková fólie se zpracovává pouze jednou.

More

Příprava matric

Příprava matric

Neopracovanou lisovací matrici, která je výsledkem galvanoplastických procesů obou používaných technologií, je nutné připravit pro lisování. Úpravy matrice probíhají v několika krocích. Zadní strana matrice se nejprve zbrousí a vyhladí, pak se provede přesné vycentrování vzhledem ke zvukovým drážkám a následně se do takto vycentrované matrice prostřihne středový otvor. Okraje matrice se oříznou, zabrousí a na závěr se středový otvor a okraje matrice na tvarovacím lisu upraví pro upnutí do lisovací formy.

More

Galerie

 • 01_DMM plate engraving_Gravírování měděného nosiče
 • 02_DMM electroforming_Galvanoplastika u DMM
 • 03_Stamper-DMM plate separation 1_Oddělování matrice od měděného nosiče 1
 • 04_Stamper-DMM plate separation 2_Oddělování matrice od měděného nosiče 2
 • 05_Fresh copper plate after washing_Čerstvý měděný nosič po umytí
 • 06_New and old metal parts archive_Archiv nových a starých lisovacích nástrojů
 • 07_Lacquer silvering_Stříbření lakové fólie
 • 08_Silvered lacquer washing_Umývání postříbřené lakové fólie
 • 09_Lacquer electroforming_Galvanoplastika u lakové technologie
 • 10_Mother engraving detail_Detail gravírování matky
 • 11_Polishing the back side of the stamper_Leštění zadní strany matrice
 • 12_Label area brushing_Broušení středu matric
 • 13_Stamper centering_Centrování matrice
 • 14_Stamper trimming_Ořezávání matrice
 • 15_Stamper forming_Tvarování matrice
 • 16_Final stamper ready for pressing_Matrice připravená pro lisování
Fotogalerie